امید داعش - 29 مگابایت.mp4 | دانلود فیلم


آهای رفسنجانی خدا از تو و هم پیمانان اصلاح طلب و اعتدال گرایانت نگذرد که این حرامی ها دارن از شما ها همایت میکنند .


خدا لعنت کنه کسی رو که دشمن روی اون حسابی باز کنه و چشم امید دشمن باشه .


درود بی پایان خدا بر انقلابی ها و کسانی که ارزش خون شهیدان رو میفهمند


لعنت خدا بر کسانی که ارزش خون پاک شهدای اسلام را نمی فهمند و خود را به نفهمی میزنند . . .


مرگ بر دولت تزویر و ریا و مرگ بر آخوندها و مترسکان انگلیسی

برچسب ها :
بی بی سی ,  حمایت وهابی از هاشمی ,  رفسنجانی ,  اصلاح طلب ,  اعتدالیون ,  دولت تزویر ,